Y học cổ truyền
Phòng bệnh

Phòng viêm đài bể thận mạn có thể dựa vào phòng bệnh của viêm đài bể thận cấp

GIỜ KHÁM BỆNH

Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật
Sáng: từ 8h đến 11h30
Chiều: từ 1h30 đến 9h tối

HOTLINE: TIẾN SỸ NHẠN: 0913.031.374