Y học cổ truyền
Bệnh nguyên bệnh cơ

Nguyên nhân gây lâm chứng có thể do 4 phương diện sau: ngoại cảm thấp nhiệt, ăn uống không điều độ, tình chí thất điều, bẩm tố không đầy đủ hoặc lao thương do bệnh lâu ngày. Cơ chế bệnh sinh của nó chủ yếu  là thấp nhiệt uẩn kết hạ tiêu, thận và bàng quang khí hóa bất lợi.

1. Bệnh nguyên

1. Ngoại cảm thấp nhiệt
-Do hạ âm không sạch, chất uế trọc tà từ hạ âm xâm nhập vào cơ thể, đi lên xâm phạm bàng quang.
2. Ăn uống không điều độ
-Ăn nhiều đồ cay nóng béo ngọt, hoặc uống nhiều rượu quá độ, tỳ vị vận hóa thất thường, tích thấp sinh nhiệt, đi xuống bàng quang, sinh lâm chứng. Mặt khác thấp nhiệt có thể tự có cũng có thể do ngoại cảm, cũng có thể do ăn uống không điều độ mà tự sinh ra.
3. Tình chí thất thường
-Tình chí không thoải mái, can khí uất kết, bàng quang khí trệ, hoặc khí uất hóa hỏa, khí hỏa uất ở bàng quang, gây nên lâm chứng.
4. Bẩm tố không đầy đủ hoặc suy nhược do bệnh lâu ngày

2. Cơ chế bệnh sinh

Nguyên nhân gây lâm chứng tuy có phân thành nội ngoại nhân, nhưng biến hóa bệnh lý của nó chủ yếu là thấp nhiệt uẩn kết hạ tiêu, thận và bàng quang khí hóa bất lợi. Vị trí bệnh tại thận và bàng quang. Thận chủ thủy, duy trì chuyển hóa thể dịch của cơ thể. Bàng quang là một bộ phận có chức năng trữ và bài xuất nước tiểu. Trên lâm sàng được phân làm 6 chứng lâm. Nếu thấp nhiệt ở hạ tiêu, bàng quang khí hóa bất lợi, đái nóng đau kích thích, ắt là chứng nhiệt lâm; nếu bàng quang thấp nhiệt tổn thương huyết lạc, bức huyết vọng hành, huyết theo nước tiểu đi ra ngoài dẫn đến tiểu són giọt khó đi, đau và có máu gọi là chứng huyết lâm; nếu thấp nhiệt lâu ngày uẩn kết, chưng kết nước tiểu thành thạch, tạo thành thạch lâm; nếu thấp nhiệt uẩn kết lâu ngày, trở trệ kinh mạch, dưỡng chấp mất tuần hoàn bình thường, tiểu tiện đục không trong mà thành chứng cao lâm; nếu can khí mất sơ tiết, khí hỏa uất ở bàng quang ắt sinh chứng khí lâm; nếu chứng lâm lâu ngày không khỏi thấp nhiệt dai dẳng ở bàng quang, do bệnh của phủ ảnh hưởng đến tạng, từ đó ắt thận ảnh hưởng đến tỳ, tỳ thận cùng tổn thương, chính hư tà nhược mà trở thành chứng lao lâm.

Ngoài ra bản thân các chứng huyết lâm, khí lâm, cao lâm, cũng tồn tại sự hư thực tương hỗ chuyển hóa trong xu thế của bệnh. Thạch lâm khi thực  chứng chuyển sang hư chứng, là do sỏi chưa được bài xuất đi, ắt biểu hiện chứng chính khí hư tà khí thực. Thứ 2 là mỗi sự chuyển hóa tương hỗ giữa các chứng lâm hoặc là cùng đồng thời biểu hiện. Như nhiệt lâm chuyển sang huyết lâm, nhiệt lâm cũng có thể là nguyên nhân gây thạch lâm. Thạch lâm cũng gây phát sinh nhiệt lâm, huyết lâm, hoặc cao lâm cũng gây phát sinh nhiệt lâm, huyết lâm… Trong các loại chứng hư của các chứng  lâm chứng , đều có thể cùng biểu hiện các chứng trạng, tổn thương đến nhiều tạng.
 

GIỜ KHÁM BỆNH

Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật
Sáng: từ 8h đến 11h30
Chiều: từ 1h30 đến 9h tối

HOTLINE: TIẾN SỸ NHẠN: 0913.031.374